Dilluns, 15 Juliol 2024
Mapes > MAPES D'EUROPA
Mapes interactius i imprimibles (físics i polítics)

Material   
Nivell:        
Idioma:    

 


 MAPES POLÍTICS

PAÏSOS, CAPITALS I BANDERES:

ENRIQUE ALONSO -  PAÏSOS D' EUROPA

> Autor : Enrique Alonso  [site] 
Llicència : lliure (publicitat)
Descripció : Selecciona el mode de joc PAÏSOS D'EUROPA
   1) Aprendizaje -  Al fer clic a sobre d'un ítem del mapa, s'indica el seu nom
   2) Multiopción - Seleccionar d'un llistat petit l'element del mapa assenyalat 
   3) Localiza (fàcil i difícil) - Seleccionar en el mapa l'ítem indicat a la part superior
   4) Pulsa y coloca las etiquetas - Seleccionar les etiquetes i situar-les al mapa
   5) Modo escritura (autocompletar, fàcil i normal) - Seleccionar l'element del mapa i escriure el seu nom

 Iniciar Interactivo ] 
 

ENRIQUE ALONSO -  CAPITALS D'EUROPA

> Autor : Enrique Alonso  [site] 
Llicència : lliure (publicitat)
Descripció : Selecciona el mode de joc CAPITALS D'EUROPA
   1) Aprendizaje -  Al fer clic a sobre d'un ítem del mapa, s'indica el seu nom
   2) Multiopción - Seleccionar d'un llistat petit l'element del mapa assenyalat 
   3) Localiza (fàcil i difícil) - Seleccionar en el mapa l'ítem indicat a la part superior
   4) Pulsa y coloca las etiquetas - Seleccionar les etiquetes i situar-les al mapa
   5) Modo escritura (autocompletar, fàcil i normal) - Seleccionar l'element del mapa i escriure el seu nom

 Iniciar Interactivo ] 
 

ENRIQUE ALONSO -  CIUTATS D' EUROPA

> Autor : Enrique Alonso  [site] 
Llicència : lliure (publicitat)
Descripció : Selecciona el mode de joc CIUTATS D'EUROPA
   1) Aprendizaje -  Al fer clic a sobre d'un ítem del mapa, s'indica el seu nom
   2) Multiopción - Seleccionar d'un llistat petit l'element del mapa assenyalat 
   3) Localiza (fàcil i difícil) - Seleccionar en el mapa l'ítem indicat a la part superior
   4) Pulsa y coloca las etiquetas - Seleccionar les etiquetes i situar-les al mapa
   5) Modo escritura (autocompletar, fàcil i normal) - Seleccionar l'element del mapa i escriure el seu nom

 Iniciar Interactivo ] 
 

ENRIQUE ALONSO -  BANDERES D'EUROPA

> Autor : Enrique Alonso  [site] 
Licencia : libre (con publicidad)
Descripción : Diferentes juegos de BANDERAS DE EUROPA

 Iniciar Interactivo ] 


¿COM ES DIU EL PAÍS...?
  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Donada la ubicació al mapa d'un país europeu, seleccionar el seu nom del llistat.
Jugar ]

¿ON ÉS EL PAÍS?
  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Donat el nom d'un país europeu, seleccionar la seva ubicació al mapa
Jugar ]

ENCAIX DE PAÏSOS D'EUROPA
  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Joc d'encaix de països d'Europa amb 4 nivells de dificultat
Jugar ]

PAÏSOS D' EUROPA - TOPORAMA
  Autor : Toporama   (EastDock Media)  Ver ]   | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   
Descripció: Respondre a la pregunta "on és..?" seleccionant el país correcte al mapa d'Europa
Jugar ]

PAÏSOS D' EUROPA - SETERRA
  Autor : Seterra  Ver ]   | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   
Descripció: Anar ubicant al mapa els països indicats. Té control de temps i percentatge d'errades.
Jugar ]
 

CAPITALS EUROPEES - TOPORAMA
  Autor : Toporama   (EastDock Media)  Ver ]   | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   
Descripció: Seleccionar un país del mapa europeu i després indicar quina és la seva capital seleccionant-la del llistat
Jugar ]
 

¿ON ÉS LA CAPITAL...?

  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Ubicar al mapa la capital europea indicada.
Jugar ]


¿COM ES DIU LA CAPITAL...?

  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Seleccionar de la llista el nom de la capital europea indicada a una ubicació del mapa
Jugar ]

 

INNOVEDUCA - ESTUDIA I PRACTICA (LLISTATS CAPITALS)
  Autor : INNOVEDUCA.COM  CC BY   
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Apren les capitals d'Europa (en fase de construcció)
Jugar ]


BANDERES D' EUROPA - TOPORAMA

  Autor : Toporama   (EastDock Media)  Ver ]   | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.     
Descripció: Seleccionar una bandera per, a continuació, indicar el país a la que pertany seleccionant-lo del llistat
Jugar ]
 

 

LA UNIÓ EUROPEA (UE):


¿ON ÉS L'ESTAT DE LA UE..?

  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Ubicar al mapa l' Estat de la UE indicat.
Jugar ]


¿COM ES DIU L'ESTAT DE LA UE..?

  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Seleccionar de la llista el nom de l'estat de la UE indicat a un punt del mapa.
Jugar ]


JOC D'ENCAIX DELS ESTATS DE LA UE

  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Encaixar els estats de la UE amb 4 nivells de dificultat
Jugar ]
 


PAÏSOS DE LA UNIÓ - TOPORAMA

  Autor : Toporama   (EastDock Media)  Ver ]   | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.  
Descripció: Anar seleccionant països que pertanyin a la Unió Europea (UE)
Jugar ]
 


EUROZONA - TOPORAMA

  Autor : Toporama   (EastDock Media)  Ver ]   | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.  
Descripció: Arrossegar els Euros als països que utilitzin l'euro com a moneda oficial
Jugar ]
 

 

¿ON ÉS LA CAPITAL DE LA UE...?

  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.  
Descripció: Ubicar al mapa la capital de la UE indicada.
Jugar ]
 

¿COM ES DIU LA CAPITAL DE LA UE...?

  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Seleccionar de la llista el nom de la capital de la UE indicada a una ubicació del mapa.
Jugar ]
 
 
 
 MAPES FÍSICS

MARS, RIUS i LLACS:

ENRIQUE ALONSO -  RIUS D'EUROPA

> Autor : Enrique Alonso  [site] 
Llicència : lliure (publicitat)
Descripció : Selecciona el mode de joc RIUS D'EUROPA
   1) Aprendizaje -  Al fer clic a sobre d'un ítem del mapa, s'indica el seu nom
   2) Multiopción - Seleccionar d'un llistat petit l'element del mapa assenyalat 
   3) Localiza (fàcil i difícil) - Seleccionar en el mapa l'ítem indicat a la part superior
   4) Pulsa y coloca las etiquetas - Seleccionar les etiquetes i situar-les al mapa
   5) Modo escritura (autocompletar, fàcil i normal) - Seleccionar l'element del mapa i escriure el seu nom

Iniciar Interactivo ] 
 

ENRIQUE ALONSO -  LLACS D'EUROPA

> Autor : Enrique Alonso  [site] 
Llicència : lliure (publicitat)
Descripció : Selecciona el mode de joc LLACS D'EUROPA
   1) Aprendizaje -  Al fer clic a sobre d'un ítem del mapa, s'indica el seu nom
   2) Multiopción - Seleccionar d'un llistat petit l'element del mapa assenyalat 
   3) Localiza (fàcil i difícil) - Seleccionar en el mapa l'ítem indicat a la part superior
   4) Pulsa y coloca las etiquetas - Seleccionar les etiquetes i situar-les al mapa
   5) Modo escritura (autocompletar, fàcil i normal) - Seleccionar l'element del mapa i escriure el seu nom

Iniciar Interactivo ] 
 


RÍUS D' EUROPA - TOPORAMA
  Autor : Toporama   (EastDock Media)  Ver ]   | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.  
Descripció: Seleccionar en el mapa la ubicació del riu indicat
Jugar ]
 
 

¿ON ÉS EL RIU..?

  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Seleccionar al mapa la ubicació del riu indicat
Jugar ]
 

¿COM ES DIU EL RIU..? 

  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Seleccionar del llistat el nom del ríu indicat a una ubicación del mapa
Jugar ]


MARS D' EUROPA - TOPORAMA
  Autor : Toporama   (EastDock Media) Ver ]  | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.  
Descripció: Seleccionar en el mapa la ubicació del mar indicat
Jugar ]


LLACS D' EUROPA - TOPORAMA
  Autor : Toporama   (EastDock Media)  Ver ]   | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.  
Descripció: Seleccionar al mapa la ubicació del llac indicat
Jugar ]


ESTRETS D' EUROPA - TOPORAMA
  Autor : Toporama   (EastDock Media)  Ver ]   | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.  
Descripció: Seleccionar al mapa la ubicació de l' estret indicat
Jugar ]
 


COSTES D' EUROPA ¿COM ES DIU..? 

  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Seleccionar el llistat el nom del cap, canal, estret, golf, illa o mar indicat a una ubicació concreta del mapa.
Jugar ]


COSTES D'EUROPA ¿ON ÉS ..? 

  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Indicar al mapa on s'ubica el cap, canal, estret, golf, illa o mar donat
Jugar ]
RELLEU D' EUROPA:


CADENES MONTANYOSES - TOPORAMA
  Autor : Toporama   (EastDock Media)  Ver ]   | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.  
Descripció: Seleccionar al mapa la ubicació de la cadena muntanyosa indicada
Jugar ]
 


VOLCANS D' EUROPA - TOPORAMA
  Autor : Toporama   (EastDock Media)  Ver ]   | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   
Descripció: Arrastrar los nombres de los volcanes indicados hacia su correcta ubicación en el mapa
Jugar ]
 
 

RELLEU D' EUROPA ¿ON ÉS..? 

  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Seleccionar al mapa la ubicació on es troben les cadenes montanyoses indicades.
Jugar ]
 

RELLEU D'EUROPA ¿COM ES DIU..? 

  Autor : Enrique Alonso Gutiérrez  Mapas interactivos Dictalia ]   | 
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.   Llic. :   CC BY 
Descripció: Seleccionar al llistat el nom del relleu indicat a un punt del mapa
Jugar ]


 

VARIOS:


MONARQUÍES D' EUROPA - TOPORAMA
  Autor : Toporama   (EastDock Media)  Ver ]   | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.  
Descripció: Anar arrossegant les corones cap els països europeus que tenen monarquia
Jugar ]
 


PENÍNSULES EUROPEES - TOPORAMA
  Autor : Toporama   (EastDock Media)  Ver ]   | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.  
Descripció: Seleccionar al mapa la ubicació de la península indicada
Jugar ]
 


ILLES EUROPEES - TOPORAMA
  Autor : Toporama   (EastDock Media)  Ver ]   | Licencia: Sitio Web     
Requereix  [Veure com executar FLASH]
Idioma  Niv.  
Descripció: Seleccionar al mapa les illes indicades
Jugar ]
 
 
 
 MAPES PER IMPRIMIR
 
  Font: Instituto Geográfico Nacional   (IGN) Altres Fonts:
  • Mapes muts d' Europa gratuïts D-Maps  Anar ]


BLOCS PERSONALS: