Dilluns, 15 Juliol 2024

Ministeri d'Educació:
Departament d'Ensenyament (Generalitat de Catalunya):

Educació Infantil Primer Cicle:
  • Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres
  • Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació infantil
  • Currículum i orientacions de l'educació infantil de primer cicle

Educació Infantil Segon Cicle:
  • Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de segon cicle de l'educació infantil. 
  • Ordre EDU 484/2009, de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle d'educació infantil
  • Desplegament del currículum i la programació del segon cicle d'educació infantil.
  • Presentació del currículum del segon cicle d'educació infantil

Educació Primària:
Altres Publicacions:


BLOCS PERSONALS: