Diumenge, 16 Juny 2024
>
Títol: DICTATS, TIPUS DE DICTATS I PLANTILLES
Font: Innoveduca.com i altres
Llicència: CC BY-NC-ND 
Tipo Doc:      
Requereix:  -
Etapa:  
Idioma:  
Nivell:         

 

TIPUS DE DICTATS (EXPLICACIÓ)

Els dictats es poden realitzar de diferents formes i, per tal que els alumnes no tinguin la sensació de fer una tasca repetitiva, Daniel Cassany suggereix variar la tipologia.

Alguns tipus de dictats son:
 • TRADICIONAL o DE CONTROL: Eina d'avaluació que consta en tres passsos: comprensió, transcripció i revisió.
 • MEMORÍSTIC: Observar previament el text i memoritzar les paraules amb més dificultat. Ocultar el text i dictar. Després els alumnes s'autocorregeixen mirant el text de nou.
 • PREPARAT PREVENTIU: Preparem entre tot, parlem de la falta prèviament i la treballem.
 • MUT AMB PICTOGRAMA: Donar un text on les paraules estàn representades per dibuixos (o només una relació de paraules representades només per una imatge). S'haurà de substituir la imatge per la paraula corresponent. 
 • PER PARELLES: Cada parella tindrà parts complemetàries del mateix text i cadascú dictarà a l'altre la part del text que li falti. Intervé l'ortografia i la comunicació.
 • SECRETARI: El mestre llegirà a velocitat normal un text dues o tres vegades i els alumnes hauràn d'escriure el que puguin captar sota la consigna de conservar el missatge principal i la informació relevant. Després, per equips, es reconstruirà el text. Intervé la memòria. 
 • BESSÓ: Es llegeix una oració llarga a velocitat normal i, per parelles, intentaran reproduir l'oració completa. Corregir entre altra parella i al final comparar amb el text correcte.
 • EXPLICATIU: Després de ser dictades les paraules o el text, l'alumne explica les paraules amb més dificultat per ell o l'ús de signes de puntuació.
 • CANTAT: Escoltar una cançó gravada i intentar copiar la lletrav. Omplir el que falti amb una segona audició. Intantar escollir cançons amb tornades i amb pauses per donar temps a la seva trascripció.
 • SELECTIU: Donat un text, indicar que només es copiaran les paraules segons un criteri, per exemple, paraules planes, substantius amb B, etc.
 • GRAMATICAL: Donat un text visible, trascriure-lo canviant-lo sota una consigna, per exemple, canviar el gènere, el nombre, el temps verbal, etc.
 • D'ESTIL: Donat un text, canviar el seu estil canviant, per exemple, l'ordre de paraules o algunes paraules per evitar ambigüetat o redundància. Altra opció és conviar per sinònims o antònims les paraules subrayades.
 • CREATIU 1: Es planteja un tema per a què el grup doni idees (frases) sobre el tema. Després, cadascú dicta la seva a la resta.
 • CREATIU 2: Elaborar una història entre tots. Comença un dictant a la resta i el següent ha de continuar el relat.
 • TELEGRÀFIC: Només es dicten els sustantius, verbs, adjectius i adverbis d'un text. Els alumnes han de reconstruir el text cohesionat afegint pronoms, preposicions, conjuncions, articles. Al finalitzar, posar en comú.
 • AUTODICTAT: Se dicta un text conegut, per exemple, un poema o cançó.
 • COL·LECTIU: A partir d'una fotografia, escriure tres o quatre frases relacionades amb la imatge: què miren, què fan, on van, etc. Dictar una frase a la resta de la classe fins unes 15 línies aproximadament.
 • FONÈTIC: El mestre dicta una paraula, un alumne repeteix la mateixa paraula. Repetir l'operació tres vegades abans de passar a la següent paraula. Les paraules es presenten, per exemple, per camps semàntics o paraules que s'accentuen de dues maneres, etc. Intervé la memòria auditiva.
 
AMPLIACIÓ D'INFORMACIÓ
  Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia. Informació sobre tipus de dictat a partir del punt 1.3
Autor : Generalitat de Catalunya   | Llicència :  CC BY-NC-SA   
Idioma  Niv.  Req.   
Valoració: valoración
Descarregar ]
 

DICTATS SEGONS EL TIPUS (TEXT PER DICTAR)


DICTAT COL·LECTIU (Imatges)
  Recull d'imatges per crear oracions en un dictat col·lectiu. També per treballar oral.
Autor : Innoveduca i Flickr   | Llicència :  CC BY-NC-ND   
Idioma  Niv.  Req.   
Valoració: valoración
Descarregar ]

DICTAT ENREGISTRAT
  Àudio i PDF de textos per fer dictat segons una característica ortogràfica.
Autor : Generalitat de Catalunya
Idioma  Niv.  
Valoració: valoración
Iniciar ]

TEXTOS PER DICTAR (per diferents tipus de dictats)
 
 • Descarregar ]  Mostra de dictats per a cicle mitjà. Autor : Additio. L.Blanco, Ll.Comajoan i M. Vilà
 


PLANTILLES PER DICTATS

 
 
 • Descarregar ]  Plantilla per preparar, fer i consolidar el dictat. Autor : INNOVEDUCA (CC BY-NC-ND)

 


BLOCS PERSONALS: