Domingo, 16 Junio 2024
Mapes > MAPES DE CATALUNYA
Mapes interactius i imprimibles de comarques, rius, relleu..

Material   
Nivell:        
Idioma:    

[Rius]  -  [Relleu]  -   [Comarques]   -  [Imprimible]


 MAPES INTERACTIUS - RIUS DE CATALUNYA
 

DICTALIA - ON ÉS?

> Autor : Dictalia.net  (lloc
Llicència : Susbscripció / lliure (anuncis)
Requereix : -
Descripció : Disposa de dues parts: una primera d'exploració per ESTUDIAR on és cada riu i la segona de JOC on s'ha de localitzar el riu indicat en la barra superior (màxim 4 intents). 
[Iniciar en CASTELLÀ ]    [ Iniciar en CATALÀ]

 

ON ÉS EL RIU..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix :
 [Veure com executar FLASH]
Instruccions : Prémer amb el ratolí sobre el riu que es demana.
Començar a jugar a "ON ÉS EL RIU..?"


COM ES DIU EL RIU..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix 
 [Veure com executar FLASH]
Instruccions : Donat un riu marcat al mapa, sel·leccionar el seu nom d'un llistat
Començar a jugar a "COM ES DIU EL RIU..?"


JCLIC ELS RIUS DE CATALUNYA
> Autor : Maite Grau  (Escola Pía de Sarrià) 
Llicència : CC-BY-NC-SA
Requereix : Java.  Jocs Interactius.
Instruccions : Activitats diverses de JClic per conèixer i aprendre els rius.
Anar al "JCLIC"
 

 MAPES INTERACTIUS - RELLEU DE CATALUNYA

DICTALIA - ON ÉS?

> Autor : Dictalia.net  (lloc
Llicència : Susbscripció / lliure (anuncis)
Requereix : -
Descripció : Disposa de dues parts: una primera d'exploració per ESTUDIAR on és cada ítem i la segona de JOC on s'ha de localitzar el relleu indicat a la barra superior (màxim 4 intents). 
[Iniciar en CASTELLÀ]  [
Iniciar en CATALÀ]
 

RELLEU DE CATALUNYA. ON ÉS ..?

> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix 
 [Veure com executar FLASH]
Instruccions : Prémer amb el ratolí sobre el mapa en el punt indicat.
Començar a jugar a "RELLEU DE CATALUNYA ON ÉS..?"


RELLEU DE CATALUNYA. COM ES DIU..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix 
 [Veure com executar FLASH]
Instruccions : Seleccionar el nom del lloc (del llistat) del punt que s'indica al mapa
Començar a jugar a "RELLEU DE CATALUNYA. COM ES DIU..?"
 

 MAPES INTERACTIUS - COMARQUES DE CATALUNYA

ESTUDIA I PRACTICA COMARQUES

> Autor : INNOVEDUCA.COM 
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix : Java.  
Descripció : Exposició teórica de les comarques per estudiar i exercicis pràctis per practicar
Anar a  "ESTUDIA I PRACTICA COMARQUES"
 

DICTALIA - ON ÉS LA COMARCA?

> Autor : Dictalia.net  (lloc
Llicència : Susbscripció / lliure (anuncis)
Requereix : -
Descripció : Disposa de dues parts: una primera d'exploració per ESTUDIAR on és cada comarca i la segona de JOC on s'ha de localitzar la comarca indicada a la barra superior (màxim 4 intents). 
[Iniciar en CASTELLÀ]  [
Iniciar en CATALÀ]
 

DICTALIA - COM ES DIU LA COMARCA?

> Autor : Dictalia.net  (lloc
Llicència : Susbscripció / lliure (anuncis)
Requereix : -
Descripció : Disposa de dues parts: una primera d'exploració per ESTUDIAR on és cada comarca i la segona de JOC on s'ha de seleccionar de la llista la comarca resaltada en el mapa (màxim 4 intents). 
[Iniciar en CASTELLÀ ]    [ Iniciar en CATALÀ]
 

DICTALIA - ON ÉS LA CAPITAL DE COMARCA?

> Autor : Dictalia.net  (lloc
Llicència : Susbscripció / lliure (anuncis)
Requereix : -
Descripció : Disposa de dues parts: una primera d'exploració per ESTUDIAR on és cada capital de comarca i la segona de JOC on s'ha de localitzar la capital de comarca indicada a la barra superior (màxim 4 intents). 
 [
Iniciar en CATALÀ]
 

DICTALIA - COM ES DIU LA CAPITAL DE COMARCA?

> Autor : Dictalia.net  (lloc
Llicència : Susbscripció / lliure (anuncis)
Requereix : -
Descripció : Disposa de dues parts: una primera d'exploració per ESTUDIAR on és cada capital de comarca i la segona de JOC on s'ha de seleccionar de la llista la capital de comarca resaltada en el mapa (màxim 4 intents). 
 [ Iniciar en CATALÀ]
 


JOC D'ENCAIX DE COMARQUES (FÀCIL)
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix 
 [Veure com executar FLASH]
Instruccions : Col·locar les comarques desencaixades al mapa (4 nivells de dificultat)
Començar a jugar a "JOC D'ENCAIX DE COMARQUES"


JOC D'ENCAIX DE COMARQUES (NORMAL)
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix 
 [Veure com executar FLASH]
Instruccions : Col·locar les comarques desencaixades al mapa (4 nivells de dificultat)
Començar a jugar a "JOC D'ENCAIX DE COMARQUES"


ON ÉS LA COMARCA..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix 
 [Veure com executar FLASH]
Instruccions : Situar al mapa la comarca que ens demana.
Començar a jugar a "ON ÉS LA COMARCA..?"


COM ES DIU LA COMARCA..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix 
 [Veure com executar FLASH]
Instruccions : Seleccionar del llistat el nom de la comarca que s'indica al mapa.
Començar a jugar a "COM ES DIU LA COMARCA..?"


ON ÉS LA CAPITAL DE COMARCA..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix 
 [Veure com executar FLASH]
Instruccions : Situar al mapa la capital comarca que ens demana.
Començar a jugar a "ON ÉS LA CAPITAL COMARCA..?"


COM ES DIU LA CAPITAL DE COMARCA..?
> Autor : Enrique Alonso Guiérrez  (Mapas interactivos Dictalia
Llicència : CC-BY-NC-ND
Requereix 
 [Veure com executar FLASH]
Instruccions : Seleccionar del llistat el nom de la capital comarca que s'indica al mapa.
Començar a jugar a "COM ES DIU LA CAPITAL COMARCA..?"


JCLIC CAPITALS DE COMARCA
> Autor : Joan Antón López  (Escola Sant Vicenç. Mollet del Vallès) 
Llicència : CC-BY-NC-SA
Requereix : -
Instruccions : Activitats diverses de JClic per conèixer i aprendre les comarques.
Anar al  "JCLIC"
 

 MAPES IMPRIMIBLES - muts i amb noms
> Font : Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (http://www.icc.cat/)
  

BLOGS PERSONALES: