Omet navegació

Activitats (regnes)

Activitat desplegable

Llegeix i completa el quadre

  REGNE ANIMAL REGNE VEGETAL
Segons núm. cèl·lules
Segons Nutrició
Segons Reproducció
Segons Relació

  REGNE DELS FONGS REGNE DELS PROTISTS REGNE DE LES MONERES
Segons núm. cèl·lules
Segons Nutrició
Segons Reproducció
Segons Relació    

Habilita el javascript

Parts de la cèl·lula

Observa el dibuix i escriu el nom de cada part de la cèl·lula

Parts

Habilita el javascript

Parts dels bacteris

Observa el dibuix i escriu el nom de cada part

Parts

  1. i

Habilita el javascript

Test d'opció múltiple

Qüestió

Pertanyen al regne dels protists

Respostes

Algues

Bacteris

Protozous

Fongs

Realimentació

Qüestió

Les plantes que tenen flors, i per tant formen fruits són:

Respostes

Briòfits o molses

Angiospermes

Gimnospermes

Falgueres

Realimentació

Qüestió

Són ovípars els animals del tipus...

Respostes

amfibis

aus

rèptils

mamífers

Realimentació

Qüestió

Són mol·lucs..

Respostes

Cargols

Corals

Pops

Sípies

Realimentació

Qüestió

Tenen escates..

Respostes

Peixos

Aus

Mamífers

Rètils

Realimentació

Classificacions

Llegeix i completa

Són éssers vius vertebrats:

Són éssers vius invertebrats:

Les plantes es poden classificar en:

Habilita el javascript

Llicenciat sota la Llicència Creative Commons Reconeixement NoComercial SenseObraDerivada 3.0