Omet navegació

Activitats cèl·lules

Veritat o Mentida

Llegeix atentament les següents afirmacions i marca si són veritat o mentida.

Qüestió 1

1- Tots els éssers vius estan compostos de cèl·lules

Qüestió 2

2- La cèl·lula és la unitat més petita que forma tots els éssers vius

Qüestió 3

3- Els éssers pluricel·lulars estan formats per una o més cèl·lules que s'agrupen per repartir-se les diferents funcions vitals

Qüestió 4

4- Els teixits són agrupacions ce cèl·lues espcialtzades en una mateixa missió

Qüestió 5

5- Els organismes són estructures complexes constituïdes per diferents teixits que duen a terme diverses activitas de forma coordinada

Qüestió 6

6- Els aparells i sistemes estan formats per diversos organismes que fan funcions diferents

Qüestió 7

7- Els òrgans estan formats per diferents teixits

Qüestió 8

8- Hi ha quatre tipus de teixits: el teixit muscular, el constructiu, el nerviós i el epitelial

Qüestió 9

9- El cloroplast només el podem trobar en cèl·lules de tipus vegetals, algues i alguns bacteris

Qüestió 10

10- Els bacteris no tenen nucli

Qüestió 11

11- Les amebes són pluricel·lulars

Qüestió 12

12- El nucli conté el material genètic, és a dir, conté tota la informació per controlar el funcionament de la cèl·lula

Qüestió 13

13- Les neurones es troben al teixit connectiu

Qüestió 14

14- La membrana és una capa rígida que cobreix la cèl·lula i la separa de l'exterior

Qüestió 15

15- Les cèl·lules que formen el teixit muscular són allargades

Qüestió 16

16- En el nucli trobem la informació necesària per controlar  tot el funcionament de la cèl·lula

Qüestió 17

17- El citoplasma és líquid

Qüestió 18

18- Els aparells i sistemes estan formats per diversos òrgans que estan implicats en diferents funcions

Qüestió 19

19- Els éssers unicel·lulars estan formats per una única cèl·lula encarregada de una única funció vital

Qüestió 20

20- Els orgànuls encarregats de produir energia es diuen Micocondis

Llicenciat sota la Llicència Creative Commons Reconeixement NoComercial SenseObraDerivada 3.0